تولیدی پوشاک موژان در آذر سال 1369 در زمینه پوشاک بانوان شروع به کار کرده است. موژان در راستای تولید لباس هایی مخصوص بانوان خوش پوش ایرانی مشغول به کار است.

لوگوی این تولیدی در سال 98 تغییر کرده، این تغییر نشان دهنده­ ی رشد و تبدیل شدن غنچه گل به گل نرگس است.